Nieuw: Webinar Genderzorg in de (jeugd) GGZ

Voor zelfbeschikking 

Transgender personen lijden onder onnodig lange wachttijden in het poortwachter-systeem, momenteel minimaal 2 jaar na verwijzing naar het VUMC. Trans In Eigen Hand en andere stakeholders (Trans United EU ea) pleiten voor gender bevestigende zorg op basis van zelfbeschikking. Hierbij ligt het initiatief meer bij de zorgvrager en is de zorg patiëntgericht. Zo kan bijvoorbeeld endocrinologische zorg via de huisarts gestart worden.

Partners & Supporters

Een visie voor de gender bevestigende zorg.

Huisartsen zijn de ideale primaire zorg aanbieders voor transgender personen.

Kwartiermaker Transgenderzorg

Als Kwartiermaker Transgenderzorg steunen wij de wens dat meer huisartsen een deel van de gevraagde zorg voor transgender personen gaan verlenen. Het zal per huisarts slechts gaan aan een of enkele personen. We denken in eerste instantie vooral aan het goed begeleiden, navigeren door de zorg en een rol in de hormoonbehandelingen. Zoals in de Kwaliteitsstandaard Transgenderzorg – Somatisch staat is de follow-up op de hormoonbehandelingen op zijn plaats bij de huisarts, als dit in goed overleg is met een endocrinoloog. Wij zouden graag zien dat huisartsen voldoende kennis hebben om een deel van de endocrinologische zorg uit te voeren, dit zou de toegankelijkheid van de transgenderzorg ten goede komen. Als Kwartiermaker zullen wij ons dan ook inzetten om bij te dragen aan het vergroten van de kennis over transgenderzorg bij huisartsen.

Informed Consent in Nederland

Nederlandse huisartsen zijn bevoegd om hormoonbehandelingen voor te schrijven en dit bebeurd ook, helaas vooralsnog op geringe schaal. De kliniek van Trans United Europe werkt al jaren volgens met model met groot succes. Transgender patiënten hebben baat bij deze behandeling, ze zijn in staat hier zelf beslissingen in te maken met begeleiding van professionals. Met deze aanpak kan daarbij de werkdruk op de medisch centra verlicht en de wachttijd nuttig gebruikt worden.

Ook Genderhealthcare en T-Cendent zijn voorstanders van deze aanpak.

Informed Consent in de V.S.

Informed consent als methode wordt in de Verenigde Staten al sinds 2013 gebruikt in de behandeling van transgender personen. Organisaties die dit model hanteren zijn onder andere Planned Parenthood, University Health Services, en huisartsen.

Mik Zwaan (die/hun)

– Patiënt

Mik Zwaan Profiel

Bijna een jaar geleden ben ik gestart met testosteron via mijn huisarts. Ik wist dat ik door hormoontherapie zelfverzekerder en gelukkiger zou worden, omdat mijn lichaam dan meer zou passen bij hoe ik mezelf zie. Mijn huisarts had nog geen ervaring met het voorschrijven van hormonen aan trans personen, maar ze had er vertrouwen in dat het geven van deze noodzakelijke en vaak zelfs levensreddende behandeling op basis van informed consent een goede stap was. Met behulp van een aantal wetenschappelijke artikelen hebben we samen een behandelplan gemaakt. Om de paar maanden spreek ik mijn huisarts en doe ik een bloedtest. De wachtlijsten voor de genderteams zijn inmiddels zo lang dat voor veel mensen zelfmedicatie zonder medisch toezicht de enige andere optie is. Ik ben heel blij dat ik dankzij mijn huisarts nu eindelijk de zorg heb kunnen krijgen die ik zo hard nodig heb en dat gun ik iedereen.

Drs. Tanya Schouten (zij/haar)

– T-Cendent (Benelux Genderteam)

De internationale zorgstandaard geeft aan dat je informed consent moet hanteren. Je moet iemand dus op de risico’s wijzen die mogelijkerwijs zouden kunnen volgen op het nemen van de beslissing om in transitie te gaan. Je stelt vast of iemand verstandelijk gezien in staat is die beslissing te nemen, of diegene er emotioneel stabiel genoeg voor is om een dergelijk proces te doorstaan en of co-morbiditeit (andere evt. psychische problemen en/of stoornissen) voldoende onder controle is, mocht dat een rol spelen. De wens van iemand dient persistent te zijn, dus wat langer aanwezig (> 1/2 jaar) en zonder twijfel over of terugkeer naar het biologische geslacht (behalve bij gender fluide personen).

Internationaal is informed consent al neergezet. De internationale regels zijn helaas niet goed vertaald naar het Nederlands. Ze zijn vertaalt naar het VU systeem. In de internationale zorgstandaard staat dat je alleen moet kijken of iemand emotioneel stabiel genoeg is. Dit proces moet bij psychologen en psychiaters het uitgangspunt worden. Mensen moeten opgeleid worden en snappen wat ze moeten doen.

Laatste nieuws

Webinar serie voor transgenderzorg in de (jeugd) GGZ

Na een zeer succesvolle serie webinars voor huisarsten, waarin we honderden huisartsen hebben mogen trainen in de transgenderzorg, mogen we nu aankondigen dat we uitbreiden naar de GGZ! Met nieuwe (Check-in Genderzorg) en vertrouwde (Zorgvuldig Advies) partners hebben...

Zelfbeschikking redt levens

Huisartsen getraind

Wat is informed consent

Informed consent is een op bewijs gebaseerde manier van gender bevestigende zorg die door verscheidene huisartsen in Nederland wordt toegepast, zowel als bijvoorbeeld Planned Parenthood in de V.S..
In Nederland houdt het doorgaans in dat patiënten op aanraden van een GGZ-psycholoog via de huisarts met een hormoonbehandeling kunnen starten. Hierbij ligt de nadruk op het initiatief van de zorgvrager, waarbij de zorgvrager goed geïnformeerd dient te worden van de uitkomsten en mogelijke risico’s van de behandeling.

Onze missie

Er moet een einde komen aan de agressieve poortwachter mentaliteit van het VUMC en de schade die deze veroorzaakt. Wij willen een toekomst waar niet de trajectbegeleider, maar de patiënt bepaalt. 

Het is meerdere keren aangetoond dat het legaal en in praktijk mogelijk is voor huisartsen in Nederland om gender bevestigende zorg aan te bieden. Onze rol is huisartsen op de hoogte brengen dat gender bevestigende zorg aanbieden in een paar simpele stappen te bereiken is.

Transgender personen kunnen met onze informatie de mogelijkheden voor gender bevestigende zorg met hun huisarts bespreken. Zij kunnen de huisarts dan op het hart drukken om de zorg, die voor veel urgent en ernstig nodig is, in eigen hand te nemen.

Help ook mee!

Wil je Trans in Eigen Hand helpen? Dat Kan! Meld je aan om vrijwilliger te worden via DIscord. Je kunt al helpen door je huisarts te benaderen en ze het informatiepakket te geven. Daarnaast hebben we altijd behoefte aan, designers, copywriters, marketeers, en medici/onderzoekers.