In samenwerking met de Trans in Eigen Hand,  de Rainbow Academy, een huisarts/seksuoloog (SeksHAG), een endocrinoloog ontwikkelt de Kwartiermaker Transgenderzorg een webinar voor huisartsen waarin meer informatie gegeven wordt over de zorg voor transgender personen en welke rol de huisarts hierin kan spelen. De webinar gaat vanaf 18 oktober van start en zal twee keer herhaald worden. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich hiervoor inschrijven. 

De huisarts is voor transgender personen een belangrijk contactpunt, het is dan ook van belang dat deze goed op de hoogte is. De wachttijden bij universitaire genderteams zijn opgelopen tot twee jaar en langer, waardoor transgender personen vaak jarenlang moeten wachten tot ze een specialist zien. Hierdoor klopt deze groep ook langer en vaker bij de huisarts aan voor hulp. Met de nascholing geven we huisartsen de tools die ze nodig hebben om aan de behoeftes van deze groep te voorzien.

In deze nascholing wordt meer informatie gegeven over genderdysforie, terminologie, de behandeling van genderdysforie en de vormgeving hiervan in het Nederlandse zorgstelsel. 

“Trans In Eigen Hand wil de kloof tussen patiënt en dokter overbruggen door betere informatievoorziening en communicatie tussen beide. We hopen dat deze samenwerking het startschot kan zijn voor verbeteringen in de transgender zorg vanuit de huisarts en meer inspraak van de transgender gemeenschap in hoe deze zorg het best gegeven kan worden.” – Denna Sikkema, Trans In Eigen Hand

De webinars zullen plaatsvinden op de volgende tijdstippen:

  • Dinsdag 18 oktober, 19:30 uur
  • Donderdag 24 november, 19:30 uur
  • Woensdag 1 februari, 19:30 uur

De accreditatie voor deze nascholing is aangevraagd. Het volgen van de nascholing zal naar verwachting twee accreditatie punten opleveren. 

Inschrijven kan via Zorgvuldig Advies: https://zorgvuldigadvies.nl/inschrijfpagina-webinars-voor-huisartsen/

EINDE PERSBERICHT

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Denna Sikkema
+316 2544 0664
transineigenhandnl@gmail.com